Volg SNNC op Facebook Volg SNNC op Twitter Volg SNNC op Pinterest

Stichting Noord Nederlandse Concerten

Stichting Noord Nederlandse Concerten is opgericht in 2013 met als doel koorconcerten in Noord Nederland te bevorderen en mogelijk te maken. SNNC heeft een bemiddelde en adviserende rol tussen de verschillende partijen om de doelstellingen van de organiserende partijen te realiseren op zowel muzikaal als organisatorisch gebied. SNNC is de schakel tussen de organiserende partij en faciliterende partijen, gemeentes, locaties en instanties die subsidies verstrekken ter ondersteuning en bevordering van culturele activiteiten.

 

Stichting Noord Nederlandse Concerten brengt koren, solisten, orkesten, faciliteiten en locaties bij elkaar om een optimale muzikale uitvoering te realiseren.

 

Stichting Noord Nederlandse Concerten is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Groningen onder nummer 59313358.

 

Bestuur

De Stichting Noord Nederlandse Concerten is opgericht in 2013 met als doel koorconcerten in Noord Nederland te bevorderen en mogelijk te maken. Het bestuur wordt gevormd door een aantal vrijwilligers die vanuit hun passie belangeloos hun tijd en kennis beschikbaar stellen om de doelstelling van de stichting te realiseren om op deze wijze een bijdrage te leveren aan de Nederlandse cultuur. Meer info

 

Partners

De Stichting Noord Nederlandse concerten is blij met haar partners die de de doelstelling ondersteunen door middel van het, kostenloos of met hoge korting, aanbieden van haar diensten en op deze wijze een belangrijke bijdrage leveren in de realisatie van concerten en activiteiten. Meer info

 

Sponsoring

Voor het organiseren van concerten en muzikale activiteiten moeten kosten worden gemaakt. De doorberekeing van deze kosten in de toegangsprijs wil de Stichting Noord Nederlandse Concerten zoveel mogelijk beperken om de concerten en muzikale activiteiten voor een groot publiek toegankelijk te maken. Meer info

 

Algemene Voorwaarden

Stichting Noord Nederlandse Concerten hanteert bij de organisatie en uitvoering van evenementen en concerten haar algemene voorwaarden. Meer info